Mají na to!Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Zobrazit kuličky
← Zpět na první stránku

Více o projektu

Donor: Roma Education Fund

Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, pobočka Praha

Název projektu: Hin tut pro da („Máš na to“)

Doba realizace: 1.1.2011 – 30.4.2013

Rozpočet: 50 000 EUR

Cíle projektu:

Smyslem projektu je napomáhat překonávání překážek ve vzdělávání romských sociálně znevýhodněných dětí v České republice prostřednictvím nové metodiky – příručky „Mají na to – Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ“. Tato metodika vznikla za spolupráce s celkem pěti základními školami v Praze za aktivního přispění skupiny učitelů. Každá spolupracující základní škola také v rámci projektu organizovala vlastní „mikroprojekt“ na podporu sociálně znevýhodněných, často romských dětí. V rámci projektu probíhal klub matek, klub pro školní děti a klub zaměřený na předškolní vzdělávání, vznikl nástroj na evaluaci úspěšnosti doučování dětí a bylo uskutečněno velké množství vzdělávacích a volnočasových aktivit se sociálně znevýhodněnými romskými dětmi z Prahy.


Ahoj, já jsem postavička!
  • Zobrazit vše
  • Dítě je pozadu
  • Problém v motivaci, chování
  • Vztahy ve tříde
  • Soužití menšin
  • Rodiče nejeví zájem
  • Učitel je situací unavený
  • Učitel je na situaci sám
  • Dítě často chybí