Mají na to!Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Zobrazit kuličky
← Zpět na první stránku

2. Profil dítěte na jednu stránku

Téma: Individuální podpora dítěte

Profil na jednu stránku je poměrně jednoduchá metoda, která může pomoci zásadním způsobem změnit náhled na dítě tím, že představuje jeho silné stránky a rozvoj staví na nich. Na jedné stránce je dítě nejen pozitivně představeno, ale také jsou uvedeny nejdůležitější věci, osoby, předměty, okolnosti, zvyky, které jsou pro dítě důležité z jeho pohledu a neměly by být ve škole přehlíženy. Další částí profilu je soubor konkrétních návodů, jak dítě ve škole co nejlépe podpořit.

Tvorba profilu je velmi dobrou šancí „dát hlavy dohromady“ a vytvořit materiál, který na jedné stránce jednoduchým jazykem shrnuje to potřebné, co by lidé měli o konkrétním dítěti co nejdříve vědět.

V této kartě vás s profilem seznámíme, popíšeme jeho části, možnosti využití a uvedeme příklady profilů konkrétních dětí.

Praxe

Co je profil na jednu stránku?

Profil na jednu stránku je jedním z nástrojů metody Plánování zaměřené na člověka. Jde o pozitivní představení dítěte a pomáhá učitelům a dalším osobám „potkat“ dítě, nikoli jeho znevýhodnění. Říká ostatním 1) co mají na dítěti rádi, 2) co je pro dítě/žáka důležité z jeho pohledu a 3) jakou nejlepší podporu mu dát či poskytnout. Podrobněji:

 1. Máme rádi a obdivujeme – v této části jsou vyjmenovány silné stránky žáka, jeho dobré vlastnosti, zájmy, talenty, v čem vyniká apod.
 2. Co je pro dítě důležité – tato část je heslovitý seznam toho, co je pro žáka důležité z jeho pohledu (i když s tím pohledem ostatní třeba úplně nesouhlasí). Seznam je podrobný a konkrétní. Může obsahovat jména lidí, kteří jsou pro dítě důležití, např. kdy a jak spolu chtějí trávit čas. Mohou to být také důležité činnosti a koníčky spolu s informacemi, kdy a jak často je chce dítě /žák dělat. Dále tato část může obsahovat různé rutinní úkony, které jsou pro žáka důležité nebo oblíbené předměty a školní aktivity. Tato část může také varovat před situacemi, které je třeba obejít (například „aby lidé nebrali věci z mého penálu“).
 3. Jak jej nejlépe podpořit – tato část obsahuje seznam způsobů, jak žáka ve škole podpořit, a také toho, co pomáhá a co ne. Sem patří jakékoliv konkrétní „páčky“, za které je možné zatáhnout, i to, jak je ovládat či se jim vyhnout. Informace zahrnují to, co by lidi měli vědět, a to, co by měli dělat.

Proč a pro co je dobré ho používat?

 • Zachycuje důležité informace, které umožňují učitelům přizpůsobit vyučování potřebám každého jednotlivce. Díky těmto informacím si učitelé můžou být vědomi silných stránek a zájmů svých žáků, stejně jako oblastí, v nichž jejich žáci potřebují podporu.
 • Profil na jednu stránku je možno použít jako podklad při plánování činností a stanovení cílů tak, aby odpovídaly tomu, co je pro konkrétní dítě důležité a jak je možné jej co nejlépe podpořit. Stanovené cíle tak mohou být pro něho smysluplnější a relevantnější.
 • Pro žáka rovněž představuje možnost, jak ovlivnit podporu, která je mu ve škole poskytována, a jak upozornit na své silné stránky a osobní priority.
 • Profil na jednu stránku dává příležitost také rodičům nabídnout ostatním své zkušenosti a poznatky o tom, jak nejlépe podpořit jejich dítě.
 • Slouží jako prostředek výměny informací mezi pracovníky školy, když má například suplující učitel zaskočit za svého kolegu, nebo při přechodu z jednoho ročníku do druhého. Profil na jednu stránku napomáhá tomu, aby přechod byl co nejplynulejší, a novému učiteli umožňuje zvolit efektivní, vyzkoušené strategie. Učitelova znalost zájmů a silných stránek žáků velice napomáhá budování sociálních kontaktů.
 • Profil na jednu stránku se může během školního roku doplňovat a vyvíjet a může být východiskem pro tvorbu podrobnějších individuálních vzdělávacích plánů.
 • Profil může být přizpůsoben pro potřeby pouze určité oblasti života dítěte. Například pro nástup do skautského oddílu apod.

Jak vytvořit profil na jednu stránku?

 • Profil na jednu stránku vzniká na základě spolupráce žáka, jeho rodičů, resp. opatrovníků, učitelů asistentů atd. Touto spolupráci vzniká ucelený obraz žáka, který odráží jeho vlastní perspektivu a zároveň dává prostor ostatním zúčastněným navrhovat, přemýšlet…
 • Jakmile je profil na jednu stránku vytvořen, může být aktualizován a používán kdykoliv během školního roku.

Příklad z praxe

Jako příklad z praxe uvádíme profil Martinky, která v době sestavování profilu byla v mateřské školce a připravovala se na přechod do běžné základní školy.

Další odkazy na organizace české i zahraniční zabývající se profilem na jednu stránku:

Metodický průvodce Profil na jednu stránku ve škole

Občanské sdružení Rytmus vydalo na podzim 2012 metodického průvodce Profil na jednu stránku ve škole. Publikace slouží jako vodítko pro pedagogické pracovníky, kteří se rozhodli profil na školách využívat. Publikace obsahuje popis toho, co je profil na jednu stránku, jak jej lze využívat, popisuje do detailu jeho tři části, uvádí principy a pravidla, kterých je nutné se při tvorbě držet. Publikace rovněž obsahuje bohatou škálu pracovních listů, které se dají využít při sběru informací do profilu. Součástí metodiky jsou i konkrétní příklady profilů dětí z české republiky i ze zahraničí.

Podmínky používání profilu na jednu stránku

V případě, že by pedagogický pracovník rád tento nástroj ve škole využíval, je nutné, aby prošel metodickým vedením občanským sdružením Rytmus, které se bude konat v Čechách i na Moravě. Účastníci metodického setkání se naučí profil na jednu stránku vytvářet a zároveň obdrží publikaci Profil na jednu stránku ve škole – metodický průvodce.

Rytmus, o.s.
Londýnská 81
Praha 2, 120 00
rytmus@rytmus.org
www.rytmus.org
www.inkluze.cz

← Předchozí článek Zpět na hlavní stránku Další článek →

Váš názor/dotaz:

Vyplňte

Vyplňte

Ahoj, já jsem postavička!
 • Zobrazit vše
 • Dítě je pozadu
 • Problém v motivaci, chování
 • Vztahy ve tříde
 • Soužití menšin
 • Rodiče nejeví zájem
 • Učitel je situací unavený
 • Učitel je na situaci sám
 • Dítě často chybí